دانشجوی گرامی، اطلاعاتی که در فرم مقابل دریافت می شود صرفا برای تشکیل پرونده در خیریه مسجد دانشگاه تهران استفاده خواهد شد و کاملا محرمانه تلقی می شود.
تکمیل درست این اطلاعات برای رسیدگی به درخواست شما الزامی است و در صورت نقص در پرونده رسیدگی به درخواست شما با تاخیر انجام خواهد شد لذا تقاضا دارد حتی المقدور تمامی فیلدهای مربوطه را تکمیل نمایید.

  • نمونه: 02166466000
  • نمونه: 09123456789
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .