دانشجوی گرامی متقاضی وام خیریه، فرم درخواست زیر و میزان مبلغ درخواستی ، موضوع درخواست وام ، نوع وام (بلا عوض ، با باز پرداخت) شرایط و توان باز پرداخت خود را ثبت و برای خیریه ارسال نمایند.

  • نمونه: 02166466000
  • نمونه: 09123456789
  • مبلغ را به ریال وارد نمایید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .