اشخاص حقیقی که خواستار عضویت و همکاری با خیریه مسجد دانشگاه تهران می‌باشند، می‌توانند از طریق فرم زیر، اقدام به عضویت در این خیریه نمایند.

  • نمونه: 02166466000
  • نمونه: 09123456789
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  • حوزه های مورد علاقه ی خود جهت همکاری داوطلبانه با خیریه مسجد دانشگاه تهران را اعلام نمایید.
  • اگر تمایل به همکاری در زمینه‌های ذیل دارید، پاسخ دهید
  • اگر تمایل به همکاری در زمینه‌های ذیل دارید، پاسخ دهید
  • اگر تمایل به همکاری در زمینه‌های ذیل دارید، پاسخ دهید
  • اگر تمایل به همکاری در زمینه‌های ذیل دارید، پاسخ دهید
  • اگر تمایل به همکاری در زمینه‌های ذیل دارید، پاسخ دهید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .