خیریه مسجد دانشگاه تهران در مسجد دانشگاه تهران و با توجه به درک نیازها، ضرورتها و  با محوریت اساتید، دانشجویان، کارکنان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در راستای اقدامات فرهنگی، خیریه­ای و اجتماعی راه اندازی گردید.

 

 

اهداف خیریه  عبارت است از :

+ تامین مالی بخشی از هزینه های دانشجویان نیازمند دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

+ تامین بخشی از لوازم علمی دانشجویان نیازمند دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران ( از قبیل کتاب، لوازم تحریر و …)

+ حمایت درمانی از دانشجویان نیازمند دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

+ تامین جهیزیه دانشجویان نیازمند دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

+ ارائه وام دانشجویی

+ حمایت از فعالیت­های فرهنگی مسجد دانشگاه تهران