اطلاعیه شماره یک اعتکاف سال 1396 مسجد دانشگاه تهران

* عزیزان فقط می توانند در یکی از دو قسمت معتکف و یا خادم ثبت نام نمایند، در صورت ثبت نام در هر دو قسمت هیچ کدام از درخواست ها بررسی نخواهد گردید.

* با توجه به پیش بینی کثرت متقاضیان، پذیرفته شدگان به ترتیب اولویت مشخّص و اسامی آنان از طریق همین سایت و ارسال پیام کوتاه و رایانامه اعلام خواهد شد.

2017-02-06 10:13:09


اطلاعیه شماره یک اعتکاف سال 1396 مسجد دانشگاه تهران

زمان برگزاری اعتکاف : 22 لغایت 24 فروردین ۱۳۹5 (سه شنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه) سه شنبه سالروز میلاد حضرت امیرالمومنین (علیه سلام ) بوده و تعطیل می باشد * لطفاً در وارد نمودن صحیح اطلاعات (به خصوص تعداد دفعات شرکت در اعتکاف) دقت فرمایید. لازم به ذکر ایمیل وارد شده هنگام ثبت نام به عنوان نام کاربری و کد ملی به عنوان رمز عبور در نظر گرفته می شود. * عزیزان فقط می توانند در یکی از دو قسمت معتکف و یا خادم ثبت نام نمایند، در صورت ثبت نام در هر دو قسمت هیچ کدام از درخواست ها بررسی نخواهد گردید. * با توجه به پیش بینی کثرت متقاضیان، پذیرفته شدگان به ترتیب اولویت مشخّص و اسامی آنان از طریق همین سایت و ارسال پیام کوتاه و رایانامه اعلام خواهد شد. توجه : ثبت نام در سه مرحله انجام خواهد شد : ثبت نام اولیه : علاقه مندان به شرکت در اعتکاف فرم موجود را از طریق همین سایت تکمیل و ثبت نام می نمایند 

2016-03-05 09:54:44


اطلاعیه شماره پنج اعتکاف سال 1395 مسجد دانشگاه تهران

* عزیزان فقط می توانند در یکی از دو قسمت معتکف و یا خادم ثبت نام نمایند، در صورت ثبت نام در هر دو قسمت هیچ کدام از درخواست ها بررسی نخواهد گردید.

* با توجه به پیش بینی کثرت متقاضیان، پذیرفته شدگان به ترتیب اولویت مشخّص و اسامی آنان از طریق ارسال پیام کوتاه و رایانامه اعلام خواهد شد.

توجه : ثبت نام در سه مرحله انجام خواهد شد :

 ثبت نام اولیه : علاقه مندان به شرکت در اعتکاف فرم موجود را تکمیل و ثبت نام می نمایند. خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید.

2016-04-19 18:03:05