اطلاعیه شماره پنج اعتکاف سال 1395 مسجد دانشگاه تهران

* عزیزان فقط می توانند در یکی از دو قسمت معتکف و یا خادم ثبت نام نمایند، در صورت ثبت نام در هر دو قسمت هیچ کدام از درخواست ها بررسی نخواهد گردید.

* با توجه به پیش بینی کثرت متقاضیان، پذیرفته شدگان به ترتیب اولویت مشخّص و اسامی آنان از طریق ارسال پیام کوتاه و رایانامه اعلام خواهد شد.

توجه : ثبت نام در سه مرحله انجام خواهد شد :

 ثبت نام اولیه : علاقه مندان به شرکت در اعتکاف فرم موجود را تکمیل و ثبت نام می نمایند. خواهشمند است کلیه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید.

2016-04-19 18:03:05